ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“  по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Кампанията ще се проведе в периода от 02 до 11 юли 2018 г.

В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурите пред заинтересованите страни в градовете Ямбол, Стара Загора, Кърджали, Пловдив, Благоевград, София, Варна, Търговище и Плевен.

Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график:

  • Ямбол – 02 юли  2018 г. (понеделник), в зала „Безистен“ /пл. „Освобождение“/ от  10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)

  • Стара Загора – 02 юли  2018 г. (понеделник), в залата на Общински съвет от 15.00 до 17.00 часа (регистрация: 14.30 - 15.00 ч.)

  • Кърджали  – 03 юли  2018 г.  (вторник), в залата на Бизнес инкубатор /център/ от  10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)

  • Търговище – 04 юли 2018 г. (сряда), в зала 74 в сградата на община Търговище от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)

  • Плевен – 05 юли  2018 г. (четвъртък), в зала на х-л „Ростов“, от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)

  • София – 06 юли  2018 г. (петък), в зала „София Гранд“ на х-л „Маринела“, от 10.00 до 13.00 часа (регистрация: 9.00 - 10.00 ч.)

  • Варна – 09 юли  2018 г. (понеделник), в зала на х-л „Черно море“, от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)

  • Пловдив – 10 юли  2018 г. (вторник), в зала в „Гранд хотел Пловдив“ от 10.30 до 12.30 часа (регистрация: 10.00 - 10.30 ч.)

  • Благоевград – 11 юли  2018 г. (сряда), в зала „22 септември“ в сградата на община Благоевград от 11.00 до 13.00 часа(регистрация: 10.30 - 11.00 ч.).

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *