Пропускане към основното съдържание

Публикации

www.xsconsult.eu

Област Пазарджик е с приоритет - 75 милиона евро за предприятията

Предприятията от област Пазарджик ще се ползват с приоритет по новата процедура за подбор на проектни предложения по ОП "Иновации и конкурентоспособност". В програмата за „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ са предвидени разходи машини и оборудване, както и разходи за дълготрайни нематериални активи - специализирани софтуерни продукти. За различните категории предприятия е предвидена безвъзмездна финансова помощ от 100 000 до 1 000 000 лева, като интензитета на финансирането достига до 70%. Програмата ще бъде отворена за всички МСП, които имат поне три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017) и отговарят на специфичните критерии за допустимост. Очаквани резултати от процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са свързани с повишаване конкурентоспособността на  българските МСП и по-успешното им присъствие на националните и външни пазари чрез увеличаване обема на произведена продукция, оптимизиране на п

Най-новите публикации

2000

Нови 75 милиона евро за българските малки и средни предприятия

11 съвета на Бил Гейтс към младите

Дали всички са еднакви?

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

Национални дни на кариерата 2018

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *